İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018-01-29

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Kayıtları 

                         NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 

 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ

 

1-  Ders Kayıtları 29 Ocak-02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

2-  02 Şubat 2018 Cuma günü mesai saati bitiminden itibaren ders kayıt ekranı öğrencilere kapatılacaktır.

 

3-  Ders kaydı yaptıran öğrencilerimiz 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında sadece danışmanı ile birlikte ders ekle-çıkar yapabileceklerdir.

 

 

4- 02 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kaydını yaptırmayan öğrenciler bölüm başkanlığına yazılı mazeretli kayıt başvurusu yapması ve mazeretlerinin kabulu halinde en son 09 Şubat 2018 tarihine kadar sadece danışmanı ile birlikte mazeretli kayıt yapabilecektir.

 

5-   Mazeretli kayıt süresi /ders ekle-çıkar süresi sona erdiğinde ders kayıt sistemi öğrenci ve danışmana kapatılacaktır.

6-   ÜST SINIFLARDAN DERS ALMA

 

Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans öğrencileri genel not ortalamalarının 3 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de alabilirler. 

7-  Öğrencinin ders kaydının geçerli olabilmesi için;

 

a)      Varsa öğrenim ücretini/harcını yatırmalıdır. Öğrenim ücreti/harcı Halk Bankası şubelerine öğrenci numarası söylenerek yatırılacak.  (ödenmesi gereken tutarın yanlış olduğunu düşünüyorsanız ödeme yapmadan öğrenci işleri bürosu ile görüşmelisiniz)

b)      İKİNCİ ÜNİVERSİTE KATKI PAYI: 21.10 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” 10/3 maddesi uyarınca bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır

 

  1.   İnternet üzerinden yapılan ders seçimi danışman tarafından onaylanmalıdır.

  2.  Ders seçimi danışman tarafından onaylandıktan sonra en son 09 Şubat 2018  tarihine kadar danışman ile şahsen görüşülerek ders kayıt formu onaylanmalı ve banka dekontu teslim edilmelidir.

 

7-Öğrencinin kayıtlanması gereken dersler otomasyon üzerinden görülecektir. Ancak öğrencinin alması gerektiği halde otomasyon üzerinde görülmeyen dersler var ise danışman veya akademik birim öğrenci işleri bürosu çalışanları ile iletişime geçilmelidir.

 

8- Öğrenciler kayıt yaptırmadıkları derslerin sınavlarından başarılı olsalar dahi sınav sonuçları transkriptlerine işlenmeyecektir.  Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur.

 

 

DERS KAYDI YAPTIRMAYAN ÖĞRECİLER

Derse kayıt yaptırmayan öğrenciler derslere devam edemezler. Ders kaydı yapmayan öğrencilerin devam listelerinde isimleri bulunmayacaktır. Bu durumda devam listesinin altına isminizi yazmayınız, danışmanınız ve öğrenci işleri bürosu ile görüşerek ders kaydınızı kontrol ediniz.

 

9. Ders kaydını tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı hafta danışman tarafından onaylanmış ders kayıt formlarından  3 suret çıktı alarak  kendisi ve danışmana imzalatılıp; 2 sureti danışmanında 1 sureti de öğrencide kalacaktır.