İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-11-17

2016-2018 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve EsaslarıNamık Kemal Üniversitesi

2016-2018 Öğrenci Konseyi

Seçim Takvimi ve Esasları

 

 

Seçim takviminin duyurulması

14 Kasım 2016

Adaylık başvuruları

21 - 25 Kasım 2016

Adayların seçim kampanyaları

28 Kasım - 02 Aralık 2016

 

ABD/Bölüm/Program temsilcisi seçimi

 

Birinci tur

06 Aralık 2016 (09:00-16:30)

İkinci tur

07 Aralık 2016 (09:00-16:30)

Üçüncü tur

08 Aralık 2016 (09:00-16:30)

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi

09 Aralık 2016 (10:00-11:00)

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı

14 Aralık 2016 Saat 14:00

 

 

-Seçimden en az bir hafta önce adaylık ilan edilmiş olmalı.

-Seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütülebilir.

- Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcileri bir defaya mahsus 2 yıl süre için seçilir.

-Fakülte, Meslek Yüksekokulu  ve Enstitülerde her bir bölüm/program/anabilim dalı için seçilen temsilciler bir araya gelerek 2 yıl için Birim Öğrenci Temsilcisini seçer. Seçimde salt çoğunluk aranır.

- Bölüm/program/anabilim dalı temsilcileri ile birim öğrenci temsilcilerinin 2 yıllık süre dolmadan herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde ilgili akademik birimin tespit edeceği seçim takvimi çerçevesinde seçim yenilenir ve kalan süre için temsilci seçilir.

- Birinci tur seçimlerde,  seçimin yapıldığı Bölüm/program/anabilim dalı kayıtlı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda en az %50’sinin seçime katılması şarttır.  Üçüncü turda katılma şartı aranmaz. İlk iki tur seçimlerde salt çoğunluğun oyunu, üçüncü turda en çok oyu alan aday iki yıl için Öğrenci Temsilcisi seçilir.

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız