İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2019-03-01

Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminin ilk akademik kurulu 01.03.2019 tarihinde saat 10.30’da fakülte dekanlığı bünyesinde öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:

  1. Fakültenin genel durumu hakkında bilgilendirme.
  2. Akademik kadrolar ve norm kadro hakkında bilgilendirme.
  3. Akademik kadro sözleşmelerinin uzatılması ve derecelerin yükselmesi hakkında bilgilendirme.
  4. Dilek ve temenniler.

Toplantı bu maddeler muvacehesinde gerçekleştirilmiştir. Bu maddelere ek olarak fakülte için inşa edilmesi planlanan yeni bina hakkındaki güncel gelişmeler hakkında fakültemiz akademik personeline bilgi verilmiştir.

 Toplantıda yurtdışı değişim programları hakkında koordinatörler bilgi vermişlerdir. Mevlana değişim programı koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Yılmaz öğrenci ve personel hareketliliği konularında bilgilendirmede bulunmuş, yapılan değerlendirmeler neticesinde Tunus, Cezayir ve Ürdün’deki üniversiteler ile anlaşma yapılmasına karar verilmiştir. Anlaşma yapılacak üniversitelerin belirlenmesi ve anlaşma yapmak üzere bahsi geçen ülkelere gidecek öğretim üyelerinin seçilmesi ise Mevlana koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek başka bir toplantıya bırakılmıştır. Farabi değişim programı koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bayındır programı tanıtmış ve değişim programıyla gerçekleştirilen hareketlilik hakkında istatiksel veri sunmuştur. Erasmus değişim programı koordinatör yardımcıları Arş. Gör. Nuran Çınar ile Arş. Gör. Sümeyra Turan program hakkında bilgi vermiş, Erasmus programını oluşturan staj ve öğrenim hareketliliği üzerine koordinatörlük olarak yaptıkları çalışmaları aktarmışlardır.

5-6 Nisan 2019 tarihinde Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu” hakkında bilgi verilmiştir.

Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin fakültemiz bünyesinde açılması planlanan lisansüstü eğitim hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrencilerimiz için bir mezuniyet töreni tertip edilmesi kararlaştırılmış, bu konuda Sosyal Etkinlikler komisyonu görevlendirilmiştir.

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Üzümcü akademik kadro işlemleri, kadro görev sürelerinin yenilenmesi ve kadro derecelerinin yükseltilmesi hakkında bir sunum yapmış, yapılması gerekenler hususunda hocalarımızı bilgilendirmiştir.

Fakülte bünyesinde bulunan komisyonların yeniden düzenlenmesi ve üyelerin güncellenmesi yönünde karar alınmıştır.

Akademik kurul dilek ve temennilerin belirtilmesiyle sona ermiştir.