İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Fakülte Dergisi Koordinatörlüğü

Doç.Dr.Osman KARA

Yrd.Doç.Dr.Yakup BIYIKOĞLU

Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN