İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-09-24

Kısmi Zamanlı ÖğrenciÜniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve maddi destek sağlamak amacıyla her yıl kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır. 
 

Kimler Kısmi Zamanlı Çalışabilir?

  • Öğrencilerin sadece bir birime başvuru hakkı vardır.
  • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmak.
  • Disiplin cezası almamış olmak.
  • Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak,  yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

        ⇒ Çalışma süreleri günde 3 saat olmak üzere haftada 15 saati geçmeyecektir.

     ⇒ Fakülte ve Meslek Yüksekokullarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz öğrenim gördükleri birime ;  İdari birimlerde çalışmak isteyen öğrencilerimiz ise Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na müracaat edeceklerdir.

 

İşe Başlamak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1-Sağlık Raporu

2-İki adet nüfus cüzdan fotokopisi,

3-Yeni tarihli öğrenci belgesi,

4-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

5-Banka Hesap IBAN No (Ziraat Bankasına ait)

İlgili formlar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından  www.sks.nku.udu.tr/kısmimamanlı adresinden temin edilebilmektedir.

 

Not: Birimlerde çalışacak öğrencilerin işe başlamak için gerekli belgeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.