İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-04-04

NKÜ İlahiyat Fakültesi Bahar Dönemi Dinî ve Kültürel Seminer Programı BaşladıNKÜ İlahiyat Fakültesi Bahar Dönemi Dinî ve Kültürel Seminer Programı 4 Nisan’da fakültemiz hocası Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK’ün “Siyeri Tarih Felsefesinden Hareketle Okumak” konulu semineriyle başladı.

Seminerde tarih ilminin hadiseleri bilmeye yönelik bir malûmâta, tarih felsefesinin ise hadiseleri yorumlamak ve tarihsel vakıa üzerinden insanın fiillerinin sebep ve sonuçları hakkında felsefî bir uğraşa tekabül ettiğine değinildi. Teorisi yapılmayan tarihten istifadenin mümkün olmayacağına işaret edildi. Tarihin tefsirini yapmanın ancak şuur ve tefekkürle mümkün olacağı vurgulandı. Özellikle bir tarih kesiti olarak Siyer’in anlaşılması için tarihin öznesinin kim olduğunun tespit edilmesi gerektiği ve Allah’ın tarihe müdahalesinin peygamberlerle, doğaya müdahalesinin mucizelerle olduğu belirtildi. Bu sebeple Siyer ve bu konuda ulaşılan bilginin çağdaş tefekkür ve şuur düzeyinde nasıl yorumlanıp ele alınabileceği hakkında “emîn” kavramı üzerinde durularak tarihin “emniyet” fikri merkezli inşası el-Mü’min, Cibrîl-i Emin, Muhammedu’l-Emîn ve Beledü’l-Emîn mefhumlarının bir halka gibi birleşmeleri metoforu üzerinden tartışıldı. Yeni bir dünya kurmanın ancak güven verme ve güven duymanın inşası ile mümkün olacağı vurgulandı.

Vermiş olduğu seminerden dolayı fakültemiz hocası Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk’e teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz…