İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

BİRİM ÇEVRE KOMİSYONU

 

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Halil TEMİZTÜRK (Üye)

Öğr. Gör. Ramazan TUTAL (Üye)

Fakülte Sekreteri Dursun ÇETİN (Üye)

Bilgisayar İşletmeni Mesut SİR (Üye)