İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sabri ÇELİKTAŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin KARATAŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURAN (Üye)

Arş. Gör. Ali SEVER (Üye)