İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ömer YILMAZ

 

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL                                                                                                            

Doç. Dr. Ömer YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin KARATAŞ

Arş. Gör. Bünyamin BULUTLU

                                        

 

MİSYON

Bu anabilim dalı, ibadet ve hukuk  esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

 

VİZYON

Bu anabilim dalında;

  1. Kişinin Allah’a karşı görevlerinin amelî yönü (ibadetler),
  2. Müslüman toplumlarda oluşan hukukî birikim ve gelenek,
  3. Dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotlar,
  4. İbadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temelleri,
  5. Modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Bu anabilim dalında “İslâm Hukuku”, “İslâm Hukuku Tarihi”, “İslâm Hukuku Usûlü”, “Mukayeseli İslâm Hukuku”, “Din ve Devlet”, “Din ve İktisat”, “Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri”, “Günümüz Fıkıh Problemleri” vb. dersler okutulmaktadır.

 

BİLİMSEL ETKİNKLİKLER

Bu anabilim dalında İslam Hukukunun güncel meseleleri, fıkıh usulünün teolojik temelleri ve İslam finansı alanında bilimsel araştırmalar yapılır; toplantılar organize edilir ve bilimsel geziler tertiplenir.