İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN

 

 

 

 

 

AKADEMİLK PERSONEL:                                                                                                             

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Fatih KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARI
 
 

                                        

 

 

MİSYONUMUZ

İslam’ın doğuşundan günümüze kadar İslam tarih biliminin konusu olan bütün Müslüman devletlerin tarihlerini, müesseselerini, bilim ve kültür geleneklerini siyasî, iktisadî, ictimaî ve kültürel yönleriyle ele alıp İslam kültür ve medeniyeti içerisindeki yerlerini bilimsel olarak tespit etmeye çalışmaktır.

 

VİZYONUMUZ

İslam tarih ve medeniyetini bütün yönleri ile ele alıp bu çerçevede lisans ve lisansüstü seviyede çalışmalar yapmak, İslam kültür ve medeniyetini iyi tanıyan, tarihine ve geçmişine sahip çıkan bireyler yetiştirmektir.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Fakültemizde İslam tarihi bilim dalında Siyer, İslam Tarihi I, İslam Tarihi II, İslam Medeniyet Tarihi zorunlu dersler olarak; Klasik Siyer Metinleri, İslam’ın Yayılış Tarihi, Osmanlı Siyasî Tarihi vb. dersler seçmeli olarak okutulmaktadır.

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

İslam tarihi anabilim dalında konferanslar, seminerler, tebliğ sunumları, alanla ilgili inceleme ve araştırmalar, kültürel tarih gezileri düzenlenmektedir.