İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU ve İNCELEME KOMİSYONU
 

Doç. Dr. Vezir HARMAN (Başkan)

Doç. Dr. Yakup YÜKSEL (Üye)

Doç. Dr. Fatih KÖSE (Üye)

Doç. Dr. Ramazan AKKIR (Üye)