İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAP DİLİ VE BELÂGATİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nurefşan DİNÇ

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL                                                                                            

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nurefşan DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI

Öğr. Gör. Dr. Cemil Cahit MOLLAİBRAHİMOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Osman ARPAÇUKURU

Öğr. Gör. Mahmoud Saadeddin SHABAN

Öğr. Gör. Ömer HAYRAN

Öğr. Gör. Ramazan TUTAL

Arş. Gör. Yusuf BUHAN

Arş. Gör. Muhammet Emin BAYIR  

 

MİSYON VE VİZYON

Başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis kitapları olmak üzere İslâm’ın temel kaynaklarının Arapça olması, orijinal kaynaklardan araştırma yapılabilmesi bakımından bu dili öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, Fakültemizdeki Arap Dili ve Belagatı dersleri, İslâmî ilimlerin öğretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çünkü İslâmî ilimlere özgü eserlerin büyük çoğunluğu Arapça olarak kaleme alınmıştır ve bu eserlerin incelenmesi Arap dilini bilmekle mümkün olmaktadır.

Ayrıca Arapça konuşan birey ve toplumlarla olan ilişkilerde iletişimi üst seviyede sağlayacak çok yönlü bir dil becerisi kazandırmak da gerekmektedir.

Bu noktadan hareketle, Arap dilinin ilahiyat fakültesi öğrencilerine en iyi şekilde öğretilmesi ana gayedir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

Arapça dersleri, dildeki dört temel becerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bunlar, okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerileridir. Bu gerçekten hareketle fakültemizde Arap Dili ve Belagatı dersleri bu alanların tamamını geliştirmeyi hedeflemektedir ve buna yönelik dil öğretimi tekniklerini uygulamaktadır.

Fakültemizde Arap Dili ve Belagatı dersleri interaktif bir şekilde, görsel ve işitsel sunumlarla yapılmaktadır. Öğretim elemanı-öğrenci merkezli bir öğretme süreci benimsenmektedir.

Ayrıca derslerde modern materyallerin yanı sıra direkt metot, dilbilgisi ve tercüme metodu gibi dil öğretim yöntemleri de kullanılmaktadır. Eğitim-öğretim Arapça sinema-film gösterimleri desteklenmektedir.

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

2014-2015 eğitim-öğretim yılında 120 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz Arapça Hazırlık Sınıflarında haftada 24 saatlik yoğunlaştırılmış Arapça öğretimi uygulamaktadır. Ayrıca lisans öğretiminin çeşitli dönemlerinde de zorunlu-seçmeli dersler halinde Arap edebiyatı, belagat, basın Arapçası, çeviri teknikleri gibi ileri seviye Arapça öğretimini yürütmektedir.

Bu uygulamayla birlikte, yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren İlahiyat Fakültemizin lisans düzeyindeki tüm derslerinin yüzde 30’luk kredisi de Arapça olarak verilecektir.