İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
 
Sıra No
UNVANI
ADI SOYADI
GÖREVİ
DAHİLİ
E- MAİL
1
Doç. Dr.
Vezir HARMAN
Dekan Yardımcısı
4904- 4916
vharman@nku.edu.tr
 
 
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİRİM RİSK ÇALIŞMA GRUBU
 
Sıra No
UNVANI
ADI SOYADI
GÖREVİ
DAHİLİ
E- MAİL
1
Doç. Dr.
Ömer YILMAZ
İslam Hukuku
4915
omeryilmaz@nku.edu.tr
2
Dr. Öğr. Üyesi
Hasan Sabri ÇELİKTAŞ
Din Bilimleri
4940
hsceliktas@nku.edu.tr
3
Dr. Öğr. Üyesi
Yasemin SARI
İslam Tarihi
4912
ysari@nku.edu.tr
 
 
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ
 
Sıra No
UNVANI
ADI SOYADI
GÖREVİ
DAHİLİ
E- MAİL
1
Arş. Gör.
Bünyamin BULUTLU
İslam Hukuku
4933
bunyaminbulutlu@nku.edu.tr
2
Arş. Gör.
Sümeyra TURAN
İslam Felsefesi
4932
skoksal@nku.edu.tr
3
Arş. Gör.
Muhammed Emin BAYIR
Arap Dili ve Belagatı
4946
mebayir@nku.edu.tr