İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI

Dekan Yardımcısı