İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 

Doç. Dr. Vezir HARMAN (Başkan)

Doç. Dr. Yakup YÜKSEL (Üye)

Doç. Dr. Fatih KÖSE (Üye)

Doç. Dr. Ramazan AKKIR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ (Üye)

Arş. Gör. Nuran ÇINAR (Üye)