İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

HADİS ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim YEKTAR

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim YEKTAR  

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TEKİN

Arş. Gör. Ali SEVER

 

MİSYONUMUZ

Dinin ikinci kaynağı olan Hadis ilminde mütehassıs ilahiyatçılar yetiştirmektir. Bu kapsamda Hadis usulü ve tarihine vakıf, Hadislerin senet ve metinleriyle ilgili rivayet ilimlerini bilen, alandaki temel kaynaklarla irtibatını sağlamış ilim adamlarını İslâm ümmetine kazandırmaktır. Elde ettiği bilimsel birikimi Hz. Peygamber’in izinden gidip toplumun ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran ve onlarla ilmî birikimini paylaşan fertler yetiştirmektir.  

 

VİZYONUMUZ

Hadis ilimlerinde akademik talepler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dini, ahlaki meselelerde islami-insani değerlere uygun çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili, saygın bir anabilim dalı olabilmektir.

Ülkemizin din eğitimi ve öğretimiyle ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, toplumsal bilincin oluşmasında sünnetin rolünü önemseyen; evrensel değerlere saygılı sürekli gelişen bir anabilim dalı olmaktır.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya yönelik etkinliklerde bulunmaktır.  Bu bağlamda fakültemizde “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar”, “Senet Tenkidi”, “Metin Tenkidi”, “Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları”   gibi dersler okutulmaktadır

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Hadis alanında Yüksek Lisans ders programları, konferanslar, seminerler, tebliğ sunumu, alanla ilgili inceleme ve araştırma gezileri yapmaktır.