İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Hazırlık Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Emine Nurefşan DİNÇ (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Osman ARPAÇUKURU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI (Üye)