İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
KALİTE KOMİSYONU
 

Prof. Dr. Hasan KESKİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI (Üye)

Doç. Dr. Vezir HARMAN (Üye)

Doç. Dr. Ömer YILMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Halil TEMİZTÜRK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ (Üye)

Öğr. Gör. Ramazan TUTAL (Üye)

Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN (Üye)

Arş. Gör. Ali SEVER (Üye)

Arş. Gör. Sümeyra TURAN (Üye)

Arş. Gör. Bünyamin BULUTLU (Üye)

Arş. Gör. Nuran ÇINAR (Üye)

Arş. Gör. Yusuf BUHAN (Üye)

Arş. Gör. Muhammed Emin BAYIR (Üye)

Dursun ÇETİN (Üye)

Mesut SİR (Üye)

Fakülte Öğrenci Temsilcisi