İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Vezir HARMAN

 

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL                                                                                                           

Doç. Dr. Vezir HARMAN

Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN

                                        

MİSYONUMUZ

Dinin asıllarını teşkil eden usulud-dini ve bunun üzerine bina edilen iman esaslarını, itikâdî meseleleri, kelâmî bir bakış açısıyla tarihi birikimden istifade ederek yeniden anlamaya ve günümüz dünyasında anlamlandırmaya çalışmaktır. Buna bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan itikâdî sapmalara karşı çözümler üreterek, toplumun alanımızla ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılamaktır. Bunu başarabilmek için kelam ilminde araştırma yapabilecek kavram dünyasına haiz, klasik kaynaklara ulaşabilen, bunları günümüz şartları ve akademik yöntemler ışığında değerlendirip yorumlayabilen, bireysel ve toplumsal sorunlara çözümler üretebilen, sistematik ve tutarlı düşünebilen, dinî ve ahlâkî değerleri özümsemiş topluma faydalı ilahiyatçılar yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

İslamî ilimlerin gelişimi ve devamı konusundaki misyonun devam etmesini sağlayarak, alanında ehil ilahiyatçılar yetiştirerek, toplumun dini ve ahlaki sorunlarını çözmeye katkı sağlayacak, alandaki tarihsel mirası günümüze, doğru ve sahih bir şekilde taşıyarak, alanında toplum nezdinde güvenilir ve mutedil saygın bir kurum olmaktır.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Anabilim Dalında zorunlu olarak verilen dersler şunlardır: İslam İnanç Esasları, Kelam Tarihi, Sistematik Kelam I ve II, Mezhepler Tarihi I ve II.

Anabilim Dalında seçmeli olarak verilen dersler: Klasik Kelam metinleri,  Günümüz Kelam Problemleri.

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Anabilim Dalında Yüksek Lisans ders programları, konferanslar, seminerler, tebliğ sunumu, alanla ilgili inceleme ve araştırma.