İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

KUR'AN-I KERİM OKUMA ve KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Yakup YÜKSEL

 

Bu anabilim dalında;

  1. Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği,
  2. Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması,
  3. Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği,
  4. Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL

Doç. Dr. Yakup YÜKSEL

Öğr. Gör. Hikmet ÇADIR