İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
MEZUN TAKİP KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Vezir HARMAN (Başkan)
Doç. Dr. Fatih KÖSE (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim YEKTAR (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Cemil Cahit MOLLAİBRAHİMOĞLU (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Osman ARPAÇUKURU (Üye)
Öğr. Gör. Ömer HAYRAN (Üye)
Öğr. Gör. Hikmet ÇADIR (Üye)
Öğr. Gör. Ramazan TUTAL (Üye)
Arş. Gör. Muhammed Emin BAYIR (Üye)