İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

MİSYON

 
Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak, alanında donanımlı, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime ve eleştiriye açık insanlık yararına çalışacak bireyler yetiştirmek; akıl ve bilimin ışığında toplum yararına yeni bilim ve teknolojiler üreterek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak.

 

BİRİM MİSYONU

Ülkemizin temel değerlerine saygılı, İlahiyat alanının ve mesleğinin gerektirdiği bilgi ve deneyimlere sahip,ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte ve donanımda, dini bilgiyi çağın ihtiyaçları doğrultusunda anlayabilen ve yorumlayabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

 
Teknolojik altyapısıyla uygulamalı eğitim-öğretim ve bilgi odaklı araştırma faaliyetlerini benimseyen; insanlık ve doğa yararına hizmet eden gelecekten emin nesillere olanak sağlayan tercih edilen bir üniversite olmak.
 
 

BİRİM VİZYONU

 
Dini bilginin anlaşılması, yorumlanması ve üretiminde, üretilen bilginin araştırmaya dönüştürülmesinde, din eğitimi ve din hizmetlerinin icra edilmesinde, günümüz insanının söz konusu alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çözümler üretebilecek öncü ve saygın bir fakülte olmak.