İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARI

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL:                                                                                                             

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARI

                       

                

MİSYON VE VİZYON 

İslam’ın doğuşundan günümüze kadar İslam Sanatı tarihinin kronolojik olarak ele alınıp İslam Coğrafyası’ndaki mescid-cami, türbe, hamam, çeşme, tekke, ribat ve kervansaray gibi sanat eserlerinin tüm unsurları ile tanıtılıp öğretilmesi. 

Türk İslam Edebiyatı’nın tarihi gelişimi ve başlıca türleri ile gazel, mevlid, miraciye, naat, hilye, mersiye vb. eserlerin örneklerle işlenerek kalıcı bir şekilde öğretilmesi. 

Vizyonumuz her iki bilim alanında lisans ve lisansüstü seviyede çalışmalar yapmak, Türk-İslam sanatı ve edebiyatını iyi bilen bireyler yetiştirmektir.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

Fakültemizde Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları anabilim dalında Osmanlı Türkçesi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı ve Dini Musiki dersleri zorunlu olarak; Paleografi-Epigrafi, Tezhib, Hüsn-i Hat ve Ebru dersleri ise seçmeli olarak okutulmaktadır.

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları anabilim dalında lisans ders programları haricinde konferanslar, seminerler, tebliğ sunumları, alanla ilgili şehir içi ve şehir dışı inceleme-araştırma ve kültür-tarih gezileri düzenlenmektedir.