İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
 
YAYIN KOMİSYONU
 

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI (Başkan)

Doç. Dr. Vezir HARMAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ (Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin KARATAŞ (Yedek)