İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEFSİR ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Osman KARA

 

 

AKADEMİK PERSONEL:                                                                                                             

Prof. Dr. Osman KARA

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Doç. Dr. Yakup BIYIKOĞLU

Doç. Dr. Yakup YÜKSEL

                                        

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Bu anabilim dalı, Tefsir ve Kur'an ilimlerine dair dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Allah’ın insanlığa son mesajı olan Kur’an-ı Kerim’in nasıl vahyedildiği, en sağlam yollarla nasıl kayıt altına alınıp günümüze ulaştırıldığı, onun hayat nizamı olan ve insanlığın kurtuluşunu sağlayan mana ve muhtevasının hangi esaslar çerçevesinde tefsir edildiği hususlarında gerekli kaynaklara dayanarak muhatabı olabildiği kadar doğru bir şekilde bilgilendirmektir.

Eğitim Etkinlikleri:

“Tefsir Usûlü ve Tarihi”, “Kur’ân Tarihi”, “Kur’ân’da Ana Konular”, “Günümüz Tefsir Problemleri”, “Kur’an’ı Tercüme Teknikleri”, “Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar” ve “Tefsir Metinleri” gibi dersler okutulmaktadır.

Bilimsel Etkinlikler:

Bu anabilim dalında şu konular incelenmektedir:

  1. Kur’ân-ı Kerîm tarihi,
  2. “Kur’ân İlimleri” ana başlığı altındaki literatür,
  3. Kur’ân’ın ele aldığı ana konular,
  4. Kur’ân’ın yorumlanmasının metotları,
  5. Tarih boyunca oluşan tefsir birikimi
  6. Günümüz İslâm dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmaları.