İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2019-11-08

Öğretim Üyemiz Sempozyuma KatıldıDr. Öğr. Üyesi Nizamettin Karataş Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin düzenlediği 
"Uluslararasi Türk Dünyası Kültür Elçileri: Kadı Burhaneddin Sempozyumu"nda
"İksirü’s-saâdet Bağlamında Kadı Burhaneddin’in Varlık ve İbadet Tasavvuru" başlıklı bildiri sunmuştur.
Hocamıza çalışmalarında başarılar dileriz.