İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MİSYON

 

Toplumsal sorumluluk alabilen, özgün düşünce üretebilen, ahlâki, kültürel ve sosyal bakış açılarını önemseyen, katılımcı, özgüvenli ve İslâm dinini ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, milli ve ahlâki değerlere bağlı, sorumluluk duygusuna haiz, farkındalık oluşturan saygın öğretmen, din görevlisi ve ilahiyatçı yetiştirmektir.


 

VİZYON

 

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, İslami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan ve çözümler üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkili ve nitelikli bir yüksek öğrenim olmaktır.