İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat Fakültesi Kalite Elçileri

Dr. Öğr. Üyesi HIZIR YAĞCI
İlahiyat Fakültesi Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER ÜZÜMCÜ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SARI
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Kalite Temsilcisi

Doç. Dr. ÖMER YILMAZ
Temel İslam Bilimleri Bölüm Kalite Temsilcisi