İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat Fakültesi Kalite Elçileri

Doç. Dr. YAKUP BIYIKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi NİZAMETTİN KARATAŞ
Temel İslam Bilimleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SARI
İslam Tarihi ve Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi ÖZKAN ÖZTÜRK
Felsefe ve Din Bilimleri