İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat Fakültesi Kalite Elçileri

Dr. Öğr. Üyesi YAKUP BIYIKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi NİZAMETTİN KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SARI

Dr. Öğr. Üyesi ÖZKAN ÖZTÜRK