İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi  Hızır Yağcı (Komisyon Başkan)

Doç. Dr. Ramazan Akkır (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bayındır (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sarı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Tekin (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Osman Arpaçukuru (Üye)