İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-11-29

Öğretim Üyemiz Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu'na Katıldı 

16. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı düşünce geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan Ebu’l-Hayr Isâmuddîn Ahmed Taşköprülüzâde’yi ulusal ve uluslararası bilim camiasına tanıtmayı ve İslam felsefe-bilim geleneğine katkılarını tartışmayı amaçlayan Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu 18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesinde yapıldı.

İlahiyat Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk "Taşköprülüzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye Adlı Eserinde Maddî ve Manevî Siyaset Tasavvuru" başlıklı tebliğiyle sempozyuma katılmışlardır.

Öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.