İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2021-06-07

Öğretim Görevlimiz Sempozyuma KatıldıFakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İSLAMÎ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizî’nin, Arap Gramerine Dair el-Misbâh fi ‘ilmi’n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.