İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-03-26

Akademik Kurul Toplantısı ve Akademik Seminer 

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI ve
AKADEMİK SEMİNER

 

Fakültemizde 26.03.2015 tarihinde Sayın Dekanımız başkanlığında akademik kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda ders müfredatı ile ilgili konular öğretim üyeleriyle beraber mütalaa edildi. Ayrıca dönemlik okutulan derslerin muhtevası ve müfredatıyla ilgili değerlendirme, önerilerde bulunuldu. Öneriler müzakere edilerek kayıt altına alındı.

Ayrıca toplantı öncesinde Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz, "Klasik dönem Hanefi Usûlünde Şeybânî'nin Yeri ve Usûle Dair Görüşleri" adlı doçentlik çalışmasını akademik seminer olarak öğretim üyelerine sundu. Seminer fakültemiz hocalarının soruları ve konuya ilişkin müzakereleriyle son buldu.