İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2017-04-28

Dekan Yardımcılarımız Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumuna Katıldıİlahiyat Fakültemiz Dekan yardımcıları Doç. Dr. Osman Kara "Atûfî'nin Beyzâvî Tefsirine Yazdığı Mirâtu't-Te'vîl Adlı Haşiyesi" ile, Yrd. Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu "Muhaşşî Sinan Efendi ve “Hâşiye Ala Tefsiri'l-Kâdî” İsimli Eserindeki Tefsir Metodu" başlıklı tebliğiyle sempozyuma katılmışlardır.

Öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.