İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018-10-30

Dekan Yardımcımız Din Felsefesinin İslami İlimlerin Öğretim Sürecinde Katkısı Çalıştayına Katıldı 
Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Yakup BIYIKOĞLU Din Felsefesi Derneği tarafından Marmara İlahiyat Fakültesinde düzenlenen "Din Felsefesinin İslami İlimlerin Öğretim Sürecinde Katkısı" çalıştayında "Tefsir Disiplini Bağlamında Tanrı Hakkında Konuşmanın Kavramsal Çerçevesi: Teşbih, Tenzih, Te'vil ve Müteşabih" başlıklı  tebliğde müzakereci olarak katkı sunmuştur. 
 
Hocamıza çalışmalarında başarılar dileriz.