İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2019-11-01

Dekan Yardımcımız Sempozyuma KatıldıDekan yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Özkan Öztürk, Uludağ Üniversitesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın (İSAV) birlikte 01-03 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlediği “Tarihten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri–Milletlerarası İlmî Toplantı” sempozyumunda  "Varlık ve Devlet: İsmail Hakkı Bursevî’de Merâtibu’l-Vücûd Teorisi ve Siyaset" başlıklı bildiri sunmuştur.
 
Hocamıza çalışmalarında başarılar dileriz...