İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018-11-02

Dekan Yardımcımız Uluslararası Hicrî İlk Üç Asır Kur’an Çalışmaları Sempozyumuna Katıldı 

Fakültemiz  Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup BIYIKOĞLU 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Uluslararası  Hicrî İlk Üç Asır Kur’an Çalışmaları Sempozyumunda “Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’nin Kulların Fiilleri Bağlamında İstitaat Konusuna Bakışı ve Bu Konuda Delil Gösterdiği Ayetlerin Tahlili” isimli bildiri sunmuştur. 

Hocamıza çalışmalarında başarılar dileriz.