İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2015-2016 İTİBARIYLA UYGULANMAK ÜZERE

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAPÇA ZORUNLU HAZIRLIKLI LİSANS PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

(BİRİNCİ ÖĞRETİM)

EK 1

                                                                    HAZIRLIK SINIFI YENİ

 

 

 

I.YARIYIL (GÜZ)

Kod

Dersin Adı

Z/S*

T

U

AKTS

HAZ001

Arapça Dil Bilgisi Sarf I

Z

4

0

4

HAZ002

Arapça Dil Bilgisi Nahiv I

Z

6

0

6

HAZ003

Arapça Okuma-Anlama I

Z

8

0

8

HAZ004

Arapça Sözlü Anlatım I

Z

4

0

4

HAZ005

Arapça Yazılı Anlatım I

Z

4

0

4

HAZ006

Kur’an Dili I

Z

4

0

4

                    TOPLAM

Z

30

0

30

 

  II. YARIYIL (BAHAR)

HAZ007

Arapça Dil Bilgisi Sarf II

Z

4

0

4

HAZ008

Arapça Dil Bilgisi Nahiv II

Z

6

0

6

HAZ009

Arapça Okuma-Anlama II

Z

8

0

8

HAZ010

Arapça Sözlü Anlatım II

Z

4

0

4

HAZ011

Arapça Yazılı Anlatım II

Z

4

0

4

HAZ012

Kur’an Dili II

Z

4

0

4

                     TOPLAM

Z

30

0

30

 

 

 

 

 

I.SINIF

 

 

I.YARIYIL (GÜZ)

Kod

Dersin Adı

Z/S*

T

U

AKTS

İLH101

Kur’an Okuma ve Tecvid I

Z

2

0

3

İLH109

Hadis Tarihi

Z

2

0

3

İLH110

Tefsir Tarihi

Z

2

0

3

İLH104

Osmanlı Türkçesi

Z

2

0

3

İLH105

İslam İnanç Esasları

Z

2

0

3

İLH106

Siyer

Z

2

0

2

İLH107

Kuran’ın Ana Konuları

Z

2

0

3

İLH 111

İslam Hukukuna Giriş

Z

2

0

2

İLH 112

Arap Dili ve Edebiyatı I

Z

2

0

2

TÜR

Türk Dili I

Z

2

0

2

ATA

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Z

2

0

2

YDİL

Yabancı Dil I

Z

2

0

2

                    TOPLAM

Z

24

0

30

 

II. YARIYIL (BAHAR)

İLH201

Kur’an Okuma ve Tecvid II

Z

2

0

2

İLH209

Hadis Usulü     

Z

2

0

3

İLH203

İslam İbadet Esasları

Z

2

0

2

İLH204

İslam Tarihi I

Z

4

0

4

İLH212

Arap Dili ve Edebiyatı II

Z

2

0

3

İLH206

Mantık

Z

2

0

2

İLH210

Tefsir Usulü     

Z

2

0

3

İLH208

Türk İslam Sanatları Tarihi

Z

2

0

2

İLH 211

İslam Hukuk Usulü

Z

2

0

3

TÜR

Türk Dili II

Z

2

0

2

ATA

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Z

2

0

2

YDİL

Yabancı Dil II

Z

2

0

2

                    TOPLAM

Z

26

0

30

               
                       
                       

 

II. SINIF

 

 

III. YARIYIL (GÜZ)

Kod

Dersin Adı

Z/S*

T

U

AKTS

İLH301

Kur’an Okuma ve Tecvid III

Z

2

0

3

İLH302

Din Sosyolojisi I

Z

2

0

3

İLH303

Felsefe Tarihi I

Z

2

0

3

İLH304

Din Psikolojisi I

Z

2

0

3

İLH305

İslam Hukuku I

Z

2

0

3

İLH313

Tefsir I

Z

2

0

3

İLH307

İslam Tarihi II

Z

2

0

3

İLH310

Hadis I

Z

2

0

3

İLH311

Arap Dili ve Edebiyatı III

Z

2

0

2

İLH312

İslam Ahlak Esasları

Z

2

0

2

İLH108

Türk Din Musikisi (Nazariyatı )

Z

2

0

2

TOPLAM

Z

22

0

30

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL (BAHAR)

İLH401

Kur’an Okuma ve Tecvid IV

Z

2

0

3

İLH413

Din Eğitimi I

Z

2

0

2

İLH403

Din Psikolojisi II

Z

2

0

3

İLH414

Din Sosyolojisi II

Z

2

0

2

İLH415

Felsefe Tarihi II

Z

2

0

2

İLH406

İslam Hukuk II

Z

     2

0

3

İLH416

İslam Medeniyeti Tarihi

Z

2

0

2

İLH408

Kelam Tarihi

Z

2

0

3

İLH417

Arap Dili ve Edebiyatı IV

Z

2

0

3

İLH410

Türk İslam Edebiyatı

Z

2

0

3

İLH 411

Tefsir II

Z

2

0

2

İLH 412

Hadis II

Z

2

0

2

                    TOPLAM

Z

24

0

30

               
               

 

 

 

III. SINIF

 

 

V.YARIYIL (GÜZ)

Kod

Dersin Adı

Z/S*

T

U

AKTS

İLH501

Kur’an Okuma ve Tecvid V

Z

2

0

3

İLH502

İslam Hukuku III

Z

2

0

3

İLH503

Din Eğitimi II

Z

2

0

2

İLH504

Sistematik Kelam I

Z

4

0

4

İLH505

Tasavvuf I

Z

2

0

2

İLH 507

Tefsir III

Z

2

0

2

İLH 508

Hadis III

Z

2

0

2

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

İLHS501

Tefsir Metinleri 

S

2

0

3

İLHS502

İslam Hukuk Tarihi

S

2

0

3

İLHS503

 Hadis Metinleri

S

2

0

3

İLHS504

Kur’an Tercüme Teknikleri

S

2

0

3

İLHS505

Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

S

2

0

3

İLHS506

Günümüz Felsefe Akımları

S

2

0

3

İLHS507

Medya Arapçası

S

2

0

3

İLHS508

Küreselleşme ve Din

S

2

0

3

İLHS509

Sosyal Psikolojisi

S

2

0

3

İLHS510

Karşılaştırmalı Semavi Dinler

S

2

0

3

İLHS511

Siyer ve Kaynakları

S

2

0

3

İLHS512

Türk Tasavvuf Edebiyatı

S

2

0

3

İLHS513

İslam Kurumları Tarihi

S

2

0

3

İLHS514

Dini Musiki I

S

2

0

3

İLHS515

Farsça

S

2

0

3

                    TOPLAM

Z

24

0

30

 

 

 

 

VI. YARIYIL (BAHAR)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

AKTS

İLH601

Kur’an Okuma ve Tecvid VI

Z

2

0

3

İLH602

İslam Hukuku IV

Z

2

0

3

İLH603

İslam Mezhepleri Tarihi I

Z

2

0

2

İLH604

Sistematik Kelam II

Z

2

0

2

İLH605

Tasavvuf II

Z

2

0

2

İLH606

Tefsir IV

Z

2

0

3

İLH607

Hadis IV

Z

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

İLHS601

Günümüz Tefsir Problemleri

S

2

0

3

İLHS602

Günümüz Hadis Problemleri

S

2

0

3

İLHS603

İslam ve İnsan Hakları

S

2

0

3

İLHS604

Arap Edebiyatı Tarihi

S

2

0

3

İLHS605

İslam Eğitim Tarihi

S

2

0

3

İLHS606

Alevilik-Bektaşilik

S

2

0

3

İLHS607

İslam Hukuk Metinleri

S

2

0

3

İLHS608

Türk Düşünce Tarihi

S

2

0

3

İLHS609

Günümüz Din Psikolojisi Çalışmaları

S

2

0

3

İLHS610

Türk Kültür Tarihi

S

2

0

3

İLHS611

Osmanlıca Tarihi Metinler

S

2

0

3

İLHS612

Arapça Çeviri Teknikleri

S

2

0

3

İLHS613

Dini Musiki II

S

2

0

3

İLHS614

İslam Hukuk Felsefesi

S

2

0

3

İLHS615

Tasavvuf  Problemleri

S

2

0

3

                    TOPLAM

Z

22

0

30

               
               

 

 

IV. SINIF

 

 

VII. YARIYIL (GÜZ)

Kod

Dersin Adı

Z/S*

T

U

AKTS

İLH701

Kur’an Okuma ve Tecvid VII

Z

2

0

2

İLH702

Din Felsefesi I

Z

2

0

2

İLH703

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

Z

2

1

3

İLH704

Dini Hitabet Mesleki ve Uygulama

Z

2

1

3

İLH705

Dinler Tarihi I

Z

2

0

2

İLH706

İslam Felsefesi Tarihi I

Z

2

0

2

İLH707

İslam Mezhepleri Tarihi II

Z

2

0

2

İLH708

Bitirme Ödevi

Z

0

2

2

İLH709

Tefsir V

Z

2

0

3

İLH710

Hadis V

Z

2

0

3

İLH711

İslam Hukuku V

Z

2

0

2

 

Seçmeli

S

2

0

2

 

Seçmeli

S

2

0

2

İLHS701

Kuran Yorumlama Yöntemleri

S

2

0

2

İLHS702

Hadis Yorumlama Yöntemleri

S

2

0

2

İLHS703

Konulu Tefsir

S

2

0

2

İLHS704

Günümüz Kelam Problemleri

S

2

0

2

İLHS705

Mukayeseli İslam Hukuku

S

2

0

2

İLHS706

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

S

2

0

2

İLHS707

Arapça Dini Metinler

S

2

0

2

İLHS708

Türkiye’de Dini Akımlar

S

2

0

2

İLHS709

Türkiye’de Din Eğitiminin Sorunları

S

2

0

2

İLHS710

İslam’ın Yayılış Tarihi

S

2

0

2

İLHS711

Çağdaş İslam Düşüncesi

S

2

0

2

İLHS712

Din Felsefesi Problemleri

S

2

0

2

İLHS713

Türk İslam Devletleri Tarihi

S

2

0

2

İLHS714

Peygamberler Tarihi

S

2

0

2

İLHS715

Tezhib

S

2

0

2

İLHS716

Hüsn-i Hat

S

2

0

2

TOPLAM

 

24

2

30

 

VIII. YARIYIL (BAHAR)                                                                            AKTS

İLH801

Kur’an Okuma ve Tecvid VIII

Z

2

0

3

İLH802

Din Felsefesi II

Z

2

0

2

İLH803

Dinler Tarihi II

Z

2

0

2

İLH804

İslam Felsefesi Tarihi II

Z

2

0

2

İLH805

Bitirme Ödevi

Z

0

2

3

İLH806

 Tefsir VI

Z

2

0

2

İLH807

Hadis VI

Z

2

0

2

İLH808

İslam Hukuku VI

Z

2

0

2

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

 

Seçmeli

S

2

0

3

İLHS801

Kuran’a Çağdaş Yaklaşımlar

S

2

0

2

İLHS802

Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

S

2

0

2

İLHS803

Mukayeseli İslam Ve Batı Düşüncesi

S

2

0

2

İLHS804

Günümüz Fıkıh Problemleri

S

2

0

2

İLHS805

Klasik Tasavvuf Metinleri

S

2

0

2

İLHS806

Klasik Kelam Metinleri

S

2

0

2

İLHS807

Arapça Edebi Metin Tahlilleri

S

2

0

2

İLHS808

Batıda Yeni Dini Hareketler

S

2

0

2

İLHS809

Türk Mutasavvıfları

S

2

0

2

İLHS810

İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

S

2

0

2

İLHS811

Türk Din Eğitiminin Sorunları

S

2

0

2

İLHS812

Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri

S

2

0

2

İLHS813

Günümüz İslam Ülkeleri

S

2

0

2

İLHS814

Ebru

S

2

0

2

İLHS815

Oryantalizm ve İslam

S

2

0

2

İLHS816

Paleografi-Epigrafi

S

2

0

2

                    TOPLAM

 

22

2

30

SEKİZ YARIYIL TOPLAMI

 

188

6

240