İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Dekan V.

Başkan

 

 

                                                                  

 Prof. Dr. Celalettin Vatandaş                                                                          Prof. Dr. Erdoğan Gültekin

                         ÜYE                                                                                                              ÜYE

 

                                                                  

       Prof. Dr. Osman KARA                                                                                Doç. Dr. Vezir HARMAN 

                       ÜYE                                                                                                                 ÜYE            

 

                                                                

        Doç. Dr. Yakup YÜKSEL                                                                         Dr.Öğr.Üyesi Hızır YAĞCI

                           ÜYE                                                                                                        ÜYE

 

 

 

                                                               

                                                                             Dursun ÇETİN

                                                                           Fakülte Sekreteri

                                                                               RAPORTÖR