İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-03-12

Fakültemizde Akademik Seminerler Başladı -Mahmut Yazıcı- 

FAKÜLTEMİZDE AKADEMİK SEMİNERLER BAŞLADI

 

 

 

Konu: Sahâbe Bilgisinin Tespiti

Sunum: Yrd. Doç. Dr. Mahmut YAZICI

Tarih: 13.03.2015

 

Yaygın kabule göre Hz. Peygamber’le Müslüman olarak karşılaşan ve Müslüman olarak ölen kimseler olarak tanımlanan sahâbenin, İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan ilk nesil olmaları nedeniyle tespit edilip tanınmalarının önemine vurgu yapan YAZICI, sunumunda ilk dönemden itibaren sahâbe bilgilerinin nasıl tespit edildiğini ve sahâbe tercemelerini içeren bazı eserlerin sahâbe bilgisinin tespitine dair metotlarını ele aldı.

İlk dönemde sahâbe bilgisinin tespiti üzerinde duran YAZICI, sözlü aktarımların yanında Hz. Peygamber’in yaptırdığı nüfus sayımının, Hz. Peygamber’in mektuplarının, Hz. Ömer döneminde oluşturulan dîvânların ve diğer yazılı kayıtların sahâbîlerle ilgili bilgilerin Hicrî birinci asırdan itibaren yazılı olarak kayıt altına alındığını gösterdiğini ifade etti.

İlk dönemde sahâbe konusunda uzman olan kişilerin varlığına dikkat çeken YAZICI, söz konusu uzmanlar ve uzmanlık alanları hususunda bilgi verdi. Ardından üçüncü asırdan itibaren yazılan sahâbe terâcimiyle ilgili eserlerle, beşinci asırdan sonra yazılan müstakil sahâbe terâcimiyle ilgili eserleri karşılaştıran YAZICI, İlgili eserlerdeki tercemelerin sayısına dikkat çekerek bunların sayılarındaki farklılığın sebepleri üzerinde durdu.

İslam medeniyetinin kurucu nesli olmalarına rağmen sahâbîlerle ilgili çalışmaların yeterli sayıda olmadığını ifade eden YAZICI, konuyla ilgili birçok çalışmanın yapılabileceğini ve bu çalışmaların geleneğimize ışık tutacağını belirtti.

Fakültemiz Hadis Anabilim Dalı hocalarından Yrd. Doç. Dr. Mahmut YAZICI’nın “Sahâbe Bilgisinin Tespiti” adlı sunumu, fakültemiz hocalarının soruları ve konuya ilişkin müzakereleriyle son buldu.