İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-06-24

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 2. sayısı çıktı.Yılda 2 defa düzenli olarak yayımlanan İlmî Dergimiz "Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi" 2. sayısı çıktı. 

 

Cilt 1, Sayı 2 (2015)

 

İçindekiler

Makaleler

İbn Miskeveyh’de Erdem Kavramı Ve Temel Erdemler PDF
Yrd. Doç. Dr. Ramazan TURAN 7-35
Psiko-Sosyal Kelâm İman Kavramı Bağlamında Duygu, Düşünce Ve Davranış Etkileşimi PDF
Yrd. Doç. Dr. Vezir HARMAN 36-71
Muhyî-i Gülşenî’nin Siret-i Murâd-ı Cihân’ında Medenî Hikmet Tasavvuru PDF
Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK 72-105
 

Kitap Değerlendirmeleri

İslam Düşüncesinde İnkâr Problemi PDF
Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN 106-113
Hadis Râvilerinin Güvenilirliği -Tespiti, İmkânı, Hadisin Sıhhatine Etkisi- PDF
Arş. Gör. Ali SEVER 114-122
 

Jenerik

Jenerik PDF
Osman Arpaçukuru