İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Personel Listesi
Dr. Öğr. Üyesi EMİNE NUREFŞAN DİNÇ
(0282) 250 - 4907
endinc@nku.edu.tr
endinc.cv.nku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA GÖZÜTOK TAMDOĞAN
(0282) 250 - 4939
ztamdogan@nku.edu.tr
ztamdogan.cv.nku.edu.tr