İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Personel Listesi
Dr. Öğretim Üyesi EMİNE NUREFŞAN DİNÇ
(0282) 250 - 4907
endinc@nku.edu.tr
endinc.cv.nku.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi NİZAMETTİN KARATAŞ
(0282) 250 - 4922
nkaratas@nku.edu.tr
nkaratas.cv.nku.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi MUZAFFER ÜZÜMCÜ
(0282) 250 - 4938
muzumcu@nku.edu.tr
muzumcu.cv.nku.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi ZEHRA GÖZÜTOK TAMDOĞAN
(0282) 250 - 4939
ztamdogan@nku.edu.tr
ztamdogan.cv.nku.edu.tr