İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Piyasa Araştırma Komisyonu

Ömer AYHAN

Remzi GÜNDÜZ

Öğr.Gör.Osman ARPAÇUKURU

 

Piyasa Araştırma Komisyonu Yedek:

Hatice BOSTANCI

Öğr.Gör.Necmettin ÖZTÜRK