İLAHİYAT FAKÜLTESİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

Soru: Ne kadar devamsızlık yapabilirim?

Cevap: Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin % 20’sini aşan öğrenciler Yılsonu Sınavı’na giremezler ve devamsız sayılırlar. 

 

 

Soru: Başarı notu nasıl hesaplanıyor?

Cevap: Ara sınavlar ortalamasının % 40’ı, yılsonu sınavının % 60’ı toplanarak hazırlık sınıfının geçme notu tespit edilir. Bunun sonunda 100 tam not üzerinden en az 60 alanlar hazırlık sınıfını başarıyla geçmiş sayılırlar.

 

 

Soru: Sınavlar nasıl yapılıyor?

Cevap: Sınavlar, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sözlü sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından yapılır.

 

Soru: Sınavlar nasıl değerlendiriliyor?

Cevap: Sınavlar, 100 puan üzerinden ve tamsayı olarak değerlendirilir. Notların verilmesinde ve ortalamanın hesabında kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır.

 

 

Soru: Hazırlık sınıfında başarısız olursam ne olacak?

Cevap: Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik madde 7/9 hükümleri uyarınca hazırlık sınıfına devam eden öğrenci, hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yarıyılı sonunda yapılan yılsonu sınavında başarısız olması halinde, dilerse hazırlık sınıfına bir yıl daha devam eder, dilerse Lisans eğitimine başlar. Ancak mezun oluncaya kadar, hazırlık sınıfının sınavını başarmak zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalan öğrenci Hazırlık sınıfını tekrar eder.

 

Soru: Mazeretimden dolayı sınava giremedim, ne yapmam gerek?

Cevap: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonunun görüşü alınarak mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan tarihlerde kullanırlar.

Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

  

 

Soru: Yılsonu sınavına ne zaman yapılır? Kapsamı nedir?

Cevap: Yılsonu sınavı, bahar yarıyılı sonunda yapılır ve bütün bir yılı kapsar. Öğrencinin yeterli ölçüde hazırlık eğitimi alıp almadığını ölçer. 

 

 

Soru: Yılsonu sınavına mazeretimden dolayı giremedim; ne yapmalıyım?

Cevap: Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler. Yılsonu sınavının mazeret sınavı yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular