İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu

Ömer AYHAN

Remzi GÜNDÜZ

Dr. Öğretim Üyesi Yakup BIYIKOĞLU

Öğr.Gör.Necmettin ÖZTÜRK

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu Yedek:

Hatice BOSTANCI

Dr. Öğretim Üyesi Nizamettin KARATAŞ