İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu

Dursun Çetin

Remzi Gündüz

Dr. Öğretim Üyesi Hızır YAĞCI

Öğr. Gör. Necmettin ÖZTÜRK

 

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu Yedek:

Bilgisayar İşletmeni Mesut SİR

Öğr. Gör. Hikmet ÇADIR