İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu

Dursun Çetin

Remzi Gündüz

Dr. Öğretim Üyesi Hızır Yağcı

Öğr. Gör. Necmettin Öztürk

 

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu Yedek:

Memur Hatice Bostancı Kaya

Öğr. Gör. Hikmet Çadır