İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2017-07-18

TÜBİTAK’ın 2017 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında destek verdiğiTÜBİTAK’ın 2017 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında destek verdiği bir faaliyet olan ve Namık Kemal Üniversitesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile uygulanan "Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları", projesi, kadim felsefenin otantik merkezlerinden biri olan İzmir/Selçuk'ta gerçekleştirildi.

"Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları", projesi felsefeyle tanışmanın sıcaklığı ve zihni kışkırtan atmosferi ile katılımcılara, eğlenerek öğrenecekleri ortamlar sundu. Etkin öğrenme metotları kullanılarak bilgi edinme yolları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir dizi etkinlikten oluşan felsefe kampı katılımcılara, eleştirel düşünme, sorgulayıcı analiz yapabilme ve argüman geliştirebilme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.

Etkinliğin ilk bölümü olan alan çalışmaları ve atölyeler, proje koordinatörü ve yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk ile uzman araştırmacılar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bayındır ve Yrd. Doç. Dr. Ramazan Turan tarafından gerçekleştirildi. Proje, ürünlerin kitaplaşması ve yayınlanması ile aralık ayında neticelenecek.

Projede katılımcılara kuram-kanıt, mantık ve gerçek arasındaki ilişkiyi keşfettirmeyi amaçlıyor. Program katılımcılara, doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisi yanında, tarihin ve çağımızın temel problemleri karşısında felsefi bir bakış edindirmeyi öngörüyor.

Projede, bilgi teorisine giriş, duyum, duygu, hafıza, hayal gücü, sezgi, akıl/muhakeme ve dil olarak belirlenen konu başlıkları, birbirini hiyerarşik olarak gerektirecek üç ardıl etkinlik şeklinde işleniyor. Bu etkinlikler, (i) Kavramdan Mottoya Felsefe, (ii) Mottodan Teoriye Felsefe, (iii) Teoriden Pratiğe Felsefe: Sokratik Diyaloglar başlıklarından oluşuyor. İlki yaratıcı dramanın imkanlarını kullanarak beyin fırtınası ve buluş yöntemi ile, ikincisi kavram haritaları oluşturma yöntemi ile, sonuncu etkinlikler ise Sokratik dialog yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk, projenin bilgi edinme yolları ile ilgili, esaslı bir epistemoloji çalışması olduğunu vurguladı. Projenin ikinci aşamasının ise, bilgiyi elde ettiğimiz alanlara yönelik olacağını söyledi. Projenin "Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Alanları" başlıklı ikinci bölümde, etik, sanat, tarih, doğa ve insan bilimleri gibi alanlar hakkında uygulama ağırlıklı epistemoloji eğitimleri olacağını ve bunu önümüzdeki sene yapmayı planladıklarını belirtti.

Katılımcıların bulduğu "Fels-Efes 2017" sloganıyla start verilen proje, Sokrates'in temel felsefe yapma yönteminden hareketle, felsefe eğitiminin bir kabı doldurmak değil, bir kıvılcımla ateş yakmak olduğunun altını çiziyor.  

“Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları” projesi hakkında yerel basında da tanıtıcı haberler yapıldı:

http://www.star.com.tr/guncel/etkin-felsefe-atolyesi-bilgi-yollari-selcukta-basladi-haber-1234530/

https://twitter.com/stargazete/status/883352500408995840

https://www.facebook.com/251345351611115/posts/1451786234900348

http://www.aksam.com.tr/guncel/etkin-felsefe-atolyesi-bilgi-yollari-selcukta-basladi/haber-640667

http://www.gunes.com/yasam/etkin-felsefe-atolyesi-bilgi-yollari-selcukta-basladi-802195

http://www.haber7.com/egitim/haber/2373071-etkin-felsefe-atolyesi-bilgi-yollari-basladi