İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018-09-10

TEBRİK 

Öğretim Görevlimiz Hikmet Çadır Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Galib YAVUZ danışmanlığında yürütmekte olduğu "Kara Sinan Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşîş'in " el-Mazbût fî Şerhi-l Maksûd" İsimli Eserinin Tahkiki, Değerlendirmesi ve Birgivî'nin İm'ânu'l-Enzâr Şerhi ile Metodolojik Olarak Karşılaştırılması" başlıklı Yüksek Lisans tezini savunarak mezun olmuştur. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.