İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-10-01

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu 21-23  Eylül 2014 tarihleri arasında Siirt Üniversitesi bünyesinde tertiplenen , “ULUSLAR ARASI İMAM EŞ’ARİ VE EŞ’ARİLİK” adlı sempozyumda  Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Öğretim  Üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Yakup BIYIKOĞLU “Eş’arinin Kur’an’ı Anlama, Yorumlama Yöntemi ve Müteşabih Ayetlere Yaklaşımı”  Yrd.Doç.Dr.Vezir HARMAN ise ;”Osmanlı Dönemi Eş’ari Mezhebinin Güçlü olmasının  Muhtemel Sebepleri “ tebliğleri sunmuşlardır.

            Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz.