İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2019-04-10

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Tekirdağ Valiliği İl Müftülüğü tarafından Rektörlük ve Ziraat Fakültesi Konferans Salonları ile Büyük Amfi’de  “Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu” düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği himayelerinde düzenlenen ve 5-7 Nisan tarihleri arası 3 gün süren sempozyumda Tekirdağ’da dinî eğitime katkı sunmuş şahsiyetlerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlamak, Tekirdağ’ın dinî hayatını bütün boyutlarıyla ortaya çıkararak dinî hizmetler sahasında gelecekte üstlenebileceği muhtemel rolün tespitine imkân sağlamak ve sempozyum sonuç verileri bağlamında geleceğe yönelik dinî hayatın yanında diğer sosyal alanlara yönelik katkılar sağlamak amaçlandı.

Programın açılışında Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM, İdare Mahkemesi Başkanı Türker KARAVAİZOĞLU, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, İl Emniyet Müdürü Mustafa AYDIN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Haşim GÖKSEL, İl Müftüsü İsmail İPEK, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan KESKİN, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler bir araya geldi.

Sunuculuğunu İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğr. Üyesi Yakup BIYIKOĞLU’nun yaptığı program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sempozyum Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup YÜKSEL’in “Kur’an-ı Kerim Tilaveti” ile devam etti.

Programın ilk açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan KESKİN gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hasan KESKİN “Tarihi ve coğrafi konumu itibariyle Marmara Bölgesinin önemli bir şehri olan Tekirdağ, bu önemli konumuyla geçmişten günümüze değişik kültürleri çekebilmiş ve farklı kültürlerle bir arada yaşamanın güzel bir örneğini oluşturmuştur. Geçmişten günümüze sahip olduğu bu kültürel birikimi yetiştirdiği âlimleri, dinî hayat ve faaliyetleri açısından da Tekirdağ, oldukça önemli bir şehrimiz olmuştur. İşte Tekirdağ’ın bu hususiyetini bilimsel açıdan incelemek ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla Tekirdağ Valiliği himayeliğinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde bu sempozyumu düzenledik. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.” dedi.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İPEK ise konuşmasında “Tekirdağ’a geleli 2 sene 3 ay oldu. Doğrusu burayı yeni yeni tanımış oldum. Tekirdağ’daki dini hayatı öğrenme şansım oldu. Buradan çok güzel âlimler yetişmiş, çok güzel eserler bırakılmış. Bunları görünce mutlu olduk. İl Müftülüğü olarak şehrimizdeki dinî hayatımızı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.  Bu sempozyumun hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde tamamlanarak gelecek nesillere kaynak teşkil etmesini temenni ediyorum.” sözlerine yer vererek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile pek çok projeyi iş birliği içerisinde yürütmek istediklerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de Tekirdağ Valiliği himayelerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile İl Müftülüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirdiği bu sempozyumun önemine değinerek “Tekirdağ’ımız binlerce yıl öncesine antik çağlara dayanan ticari göçlere bazen de bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle bir liman şehri olması vasıtasıyla çeşitli göçlere ve hatta savaşlara maruz kalmıştır. Tabi bunun neticesinde şehrimizde farklı kültürler filizlenmiş, bu da farklı kültürlerle birlikte dinî mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bölgemizde halkımız arasındaki dinî ve kültürel yerleşim nasıl ortaya çıkmış? hangi ulemâlar yetişmiş? bu sempozyumda bu sorulara cevap bulurken bir yandan da değerlerimizi ortaya çıkartmak açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sempozyumun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm herkese desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Tekirdağ Valisi ve Sempozyum Onursal Başkanı Aziz YILDIRIM, “Kültür bir toplumu var eden, o toplumu şekillendiren, o toplumun tanımlanmasında, o toplumun hareket tarzlarını başka toplumlardan ayrılmasında en önemli göstergelerden bir tanesi. Toplumların hareket tarzlarını coğrafyası da pek çok faktör etkiler ama toplumların kültürel değerlerini belirlemede o toplumun sahip olduğu manevi değerler, manevi dinamikler, inançlar ve din oldukça önemlidir.  İnançlar birbirinden farklı olabilir ama netice olarak insanlar inandıkları gibi yaşarlar. Bizler Anadolu topraklarına geldiğimizde bizlerle birlikte gelen İslam dini hayat gerekleri bu toprakları şekillendirmiştir. Bugün burada gerçekleşecek olan sempozyumu bu açıdan çok kıymetli buluyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun açılış konferansını Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN gerçekleştirdi. Sunumunda “Şehir ve Medeniyet” konusunu ele alan Sadettin ÖKTEN, “Şehir yapay bir sistemdir. Doğada şehir yoktur. Ne vardır? Dağ, nehir, orman var ama şehir yoktur. Şehri toplum inşa eder. Bir şehri neye göre inşa ediyoruz, koruyoruz ya da dönüştürüyoruz? Cevabı gayet basit; Hangi esaslara göre yaşıyorsak toplumsal boyutta şehri de ona göre inşa ediyoruz.” dedi.

Açılış programı günün anısına emeği geçenlere hediye takdimi ile son buldu.

İki gün boyunca devam eden sempozyum da Tarih, Tekirdağlı Alimler, Tasavvuf, Namık Kemal, İslami ilimler, Malkaralı Nev’î, Din Hizmetleri ve Din Eğitimi başlıkları altında on iki müstakil oturumda ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen ilim adamları tarafından sunumlar yapıldı. Bu sunumlar çerçevesinde Şer‘iyye Sicilleri ve Arşiv Belgelerine Göre Tekirdağ’da Dinî, Kültürel Hayat; Tekirdağ’da İnşa Edilmiş Camiler, Tekkeler ve Dinî Hayata Katkıları; Tekirdağ’ın Hayra Vâkıf Kadınları gibi şehrin kültürünü ön plana çıkaran sunumların yanında Çorlulu Esad Efendi, Çorlulu Vâiz Behiştî Ramazan Efendi, Malkara Kadısı Ömer Ziyâuddin Dağıstânî, Tekirdağlı Mustafa Feyzî Efendi, Hayrabolulu Ahmed Sarbân, Hâmid-i Bî-Nevâ, İsmail Hakkı Zühdî Efendi, Suyolcuzâde Ahmed Nehrî, Namık Kemal, Malkaralı Nev’î Efendi gibi şehrin önemli ilim adamlarının hayatları, fikirleri üzerinde çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. İslamî ilimlerin çeşitli ilim dallarını ilgilendiren Tekirdağ’a müteallik konuları ve ayrıca son dönem Tekirdağ’a hizmeti geçmiş ilim-irfan insanları hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca Tekirdağ’da bulunun İlahiyat Fakültesi, Diyanet Eğitim Merkezi, Kuran Kursları ve İmam Hatip Okulları’nın dinî hayata katkıları tartışıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü’müz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN’in teşrifleriyle başlayan değerlendirme oturumu ile bilimsel kısmı son buldu. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan KESKİN sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, özellikle fikri ve manevi desteklerinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’a, sempozyumun himayelerinde gerçekleştiği Sempozyum Onursal Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM’a, sempozyumun planlanma aşamalarında değerli desteklerini esirgemeyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN’e, programın her aşamasında büyük çaba ve emek sarf eden İl Müftüsü İsmail İPEK’e, katkılarından dolayı Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN’e, İl Kültür Müdürlüğü’ne, Sempozyum Düzenleme, Bilim, Danışma ve  Yürütme Kurulları  ile Sekretaryasına,  özellikle de sempozyumun başından sonuna kadar ilgilerini asla düşürmeden yoğun bir katılım ile bizleri yalnız bırakmayan İlahiyat Fakültemizin sevgili öğrencilerine teşekkür etti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise konuşmalarında “bir Tekirdağlı olarak bu sempozyumun Tekirdağ’a kültürünün açığa çıkmasına verdiği hizmetten ziyadesi ile memnun olduğunu ve her zaman bu tür çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını” ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’a, Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM’a, İl Müftüsü ve personeli ile İlahiyat Fakültesi yönetim ve hocalarına teşekkür etti.

Sempozyum 07 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Edirne gezisi ile nihayete erdi. Edirne kültür turu II. Beyazıt Külliyesi ve Şifahane, Üç Şerefeli Camii, Eski Camii ve Selimiye Camii ile tamamlandı.

Edirne gezisinde bize refakat eden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hocalarımıza, rehberliklerinden dolayı Edirne İl Müftülüğü personeline, Meriç nehri kenarındaki ikramlarından dolayı da Mimar Sinan Vakfı’na ve ayrıca sempozyuma katkısı olan herkese teşekkürü bir borç biliriz.