İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Yapı İşleri ve Yerleşim Planı Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Hızır Yağcı (Başkan)

Doç. Dr. Yakup Yüksel (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bayındır (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Köse (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Yakup Bıyıkoğlu (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Akkır (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Emine Nurefşan Dinç (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sarı (Üye)

Arş. Gör. Halil İbrahim Delen (Sekretarya)